VVV ZUNDERT

076-5978590 | VVV Nieuwsbrief

Treeport Zundert

Zundert is een echt boomkwekersdorp. Dat zie je wanneer je langs de verschillende toegangswegen de gemeente binnenrijdt.

De Zundertse boomkwekerijsector en verbonden bedrijven, organisaties en instellingen vormen samen een cluster. Deze cluster presenteert zich onder de naam Treeport Zundert. Dit platform werkt op allerlei terreinen aan versterking van de boomkwekerijsector in Zundert. In het Platform Treeport Zundert zitten kwekers, handelaren, een boomteeltkenniscentrum, een transportbedrijf, Rabobank en ABN-AMRO, leden van het SAG, Kamer van Koophandel, ZLTO, CLTV, een mechanisatiebedrijf, de provincie en de gemeente Zundert.

Naast het platform is er inmiddels ook een ondernemingsvereniging opgericht. Stuwende kracht achter het Platform is de Gemeente Zundert welke financiële middelen en menskracht ter beschikking heeft gesteld om een impuls te geven aan de sector. Daarnaast zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld door de Europese Unie (subsidie Leader+), Provincie Noord-Brabant en de leden van de vereniging Treeport Zundert.

www.treeport.eu
treeport

Aankomende Evenementen

 1. Rainer Fetting ziet Van Gogh

  29 juni — 10:00 t/m 3 juli — 17:00
 2. Boerendart 2022

  3 juli — 10:00 t/m 16:00
 3. Tentoonstelling Weeghreyse: Zonder dorst zijn we nergens!

  3 juli — 14:00 t/m 17:00
 4. Open Studio Artist-in-residence: Karina Beumer

  3 juli — 15:00 t/m 17:00
 5. GTC Rally Achtmaal

  9 juli — 16:30
 6. Tentoonstelling:” Dichter bij Vincent”

  30 juli — 10:00 t/m 30 oktober — 17:00
 7. Vliegerdagen Rijsbergen

  20 augustus — 10:00 t/m 21 augustus — 17:00
 8. Corso 2022

  4 september — 10:00 t/m 5 september — 17:00
 
Wees de eerste van je vrienden die dit leuk vindt!