VVV ZUNDERT

076-5978590 | VVV Nieuwsbrief

Wandeling met gids door natuurgebied de Maatjes

In het uiterste zuidpuntje van de gemeente Zundert ligt het zeer bijzonder natuurgebied de Maatjes.Tegen het belgische plaatsje NieuwMoer vinden het enige zoetwaterrietgebied in de verre regio. Alleen al het aanschouwen van dit uitzonderlijke paradijsje doet meteen denken aan romantische schilders als BC Koekoek. Een kerktorentje boven ruisende rietvelden, waardoor een moerasachtig
pad slingert. Uitzonderlijke plantengroei, bijzondere vogelsoorten als blauwborst , baartman, rietgors en karekiet. Zwevend boven de moerasrietvelden de blauwe kiekendief. Staatsbosbeheer heeft kortgeleden enkele bijzondere wandelroutes in dit watergebied uitgezet. De Maatjes is grensoverschrijdend, en ook obnze belgische buren zijn overtuigd van de bijzonder biotoop; zij plaatsen dit jaar een uitkijktoren, precies op de rand van het rietgebied, waardoor observatie en beleving een nog sterker karakter krijgen.Het wondermooie gebied wordt omgeven door oude turfafgravingen zoals Bruinleegte, Hollands diep, Hel en de Groene.
Ook zijn de restanten van een eeuwenoude eendenkooi weer in beeld gebracht.
Een bijzonder natuur en historie ervaring.
Het gebied is gelegentussen Achtmaal en Nieuwmoer aan de Lepelstraart (precies op de Belgische grens)

Duur van de wandeling; ca 2 uur
Gidskosten;

  • groep van 9 personen € 60,-
  • 10 tot maximaal 20 personen € 80,-

Meer informatie bij VVV Zundert